”Etik, engagemang och tillgänglighet.”

Våra viktiga
värderingar.


Vi advokater är bundna av omfattande etiska regler. Dessa är viktiga för oss. Den centrala etiska regeln är att advokaten skall vara lojal mot klienten och dennes intressen. Dessutom arbetar vi efter följande viktiga värderingar:

Personligt bemötande
Alla behandlas lika hos oss; med samma respekt, samma energi, omsorg och höga ambition. Rak och tydlig kommunikation som man känner sig bekväm med och med förvissning om att alla har förstått innebörd och sammanhang.

Tillgänglighet
Vi vill så långt det är möjligt finnas där för våra klienter och är medvetna om att frågor och akuta situationer kan uppstå på kvällar och helger. En självklarhet är därför för oss att kommunicera hur man når oss utanför kontorstid och svarar på mobilsamtal så långt det är möjligt.

Engagemang
När vi åtar oss ett uppdrag ska man känna vårt tydliga engagemang, intresse och vår närvaro.

Seriositet
Vi håller vad vi lovar. Tillsammans med vår klient diskuterar vi igenom uppdragets innehåll och förutsättningar och sätter utifrån detta upp ett mål med en realistisk utgång.