”Respekt, kvalitet och odelat engagemang.”

Att välja
advokat.


Det kan vara svårt att veta vem man skall anlita i vad som kanske är ett av ens livs viktigast ärenden. Det kan också vara svårt att veta när det är dags att ta kontakt med en advokat. Vår erfarenhet är att många väntar lite för länge.

Känner du dig osäker rekommenderar vi dig att boka en timmes rådgivning. I regel räcker denna tid både för oss och för dig att få en ganska god överblick över ärendet. Dessutom märker du efter en sådan timme om du känner förtroende för oss. 

Alla ärenden är lika viktiga. Om vi ser att annan advokat är bättre lämpad för det aktuella ärendet rekommenderar vi dig till den advokaten. Allt med ditt bästa för ögonen.

Rättsprocesser kan bli ganska kostsamma men här finns skydd och hjälp för privatpersoner och näringsidkare.Rättsskydd.

Om du har en hemförsäkring har du ett rättsskyddsmoment i denna. Rättsskyddet kan tas i anspråk i de flesta tvister och innebär att försäkringen bidrar till dina advokatkostnader. Vi tar kontakt med ditt försäkringsbolag på ett tidigt stadium för att få besked  om rättsskyddet kan användas i just ditt ärende. Vi hanterar sedan samtliga kontakter med försäkringsbolaget.


Rättshjälp.
Om du saknar rättsskydd i din försäkring kan det hända att du har möjlighet att bli beviljad rättshjälp av allmänna medel. Staten betalar då största delen av dina advokatkostnader. Vi hjälper dig med ansökan.